Automatizační inženýr pro výrobu v pivovaru

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti Pivovary Staropramen s.r.o. a pobočky společnosti Molson Coors Brewing Company (MCBC) nebo obchodní partneři, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Pobočky společnosti Molson Coors Brewing Company (MCBC):
ZÁHŘEBSKÁ PIVOVARA d.o.o. , Chorvatsko; MOLSON COORS d.o.o. Banja Luka, Bosna a Hercegovina;
PIVOVARY STAROPRAMEN s.r.o., Česká republika; STAROPRAMEN-SLOVAKIA s.r.o. , Slovensko;
KAMENITZA AD, Bulharsko; BORSÖDI SÖRGYÁR KFT, Maďarsko; TREBJESA d.o.o., Černá Hora; APATINSKA PIVARA APATIN d.o.o. , Srbsko; BERGENBIER SA, Rumunsko; MOLSON COORS BREWING COMPANY (UK )Limited; MOLSON COORS BREWING COMPANY, USA a MOLSON KANADA 2005, Kanada.
Zpracovatelé dat (obchodní partneři Molson Coors):
společnost ICIMS, New Jersey, USA poskytuje pouze IT hostingové služby a společnost HUDSON RPO, Londýn, Velká Británie poskytuje služby v oblasti náboru zaměstnanců jménem společnosti MOLSON COORS BREWING COMPANY (UK).

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jsem si vědom/-a, že mám právo přístupu k údajům a právo na opravu mých osobních údajů pokud se budu domnívat, že správce ze skupiny Molson Coors Brewing Company provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Pro tyto účely se lze obrátit na správce prostřednictvím emailu: Kristyna.dostalkova@molsoncoors.com. Nevyhoví-li správce této žádosti, mám právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).
Detailní informace o zpracování osobních údajů naleznete na: https://pivovarystaropramen.jobs.cz/_customer/pivovarystaropramenjobscz/wp-content/themes/default/files/fair-processing-notice-cs-short-version.pdf?v=20180627152600.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy